Dokuz Eylül Mahallesi 343/1 Sokak No:6 Gaziemir / İzmir

Kalp Damar Cerrahisi

Kalp Damar Cerrahisi


Koroner by-pass Cerrahisi:

Kalbi besleyen koroner atardamarlarında meydana gelen tıkanıkların cerrahi tedavisidir. Kliniğimizde koroner arter bypass cerrahisi deneyimli ekibimiz tarafından ileri teknoloji kullanarak güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Hastaların tıbbi durumları göz önüne alınarak kalp durdurularak ya da atan kalpte açık kalp ameliyatı yapılmaktadır. Özellikle ileri yaşlı; akciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan ve kalp fonksiyonları bozulmuş hastalara uyguladığımız atan kalpte by-pass ameliyatı ile yüksek başarı oranı yakalanmıştır.

Aort kapak hastalıkları cerrahisi:

Aort kapağında meydana gelen darlık ve yetmezlik durumlarında ameliyat endikasyonları doğrultusunda açık operasyonla tamir ya da kapağın değiştirilmesi ( aort valv replasmanı ) işlemi kliniğimizde yapılmaktadır. Ayrıca son yıllarda gelişmekte olan bir yöntem olan kasıktan katater yöntemi ile açık ameliyat olmaksızın aort darlığı olan hastalara uygulanan TAVI işlemi kliniğimizde yurtdışında eğitimini almış tecrübeli ekibimiz tarafında başarı ile uygulanmaktadır. TAVI yöntemi öncelikle aort kapak takılması için açık ameliyatı kaldıramayacak kadar yüksek riskli olan hastalar için önerilmektedir. Bunun dışında açık ameliyat için herhangi bir engeli olan hastalarda da bu yöntem uygulanabilir. Bu konuda özellikle ileri yaşlı, akciğer, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar yada daha önceden başka açık kalp ameliyatı geçirmiş olan hastalar açık ameliyat için yüksek riskli olarak kabul edilmektedir.
 

Aort Anevrizma Cerrahisi:

Aort damarı kalpten çıkan ana atardamar olup bu damarda yapısında meydana gelen bozukluk nedeniyle çapında genişlemeler olur. Bu hastalarda genişleme arttıkça tehlike de artar.Balonlaşan bu damarlarda patlama riskine karşı gerekli durumlarda cerrahi tedaviyle bu balonlaşan kısmın değiştirilmesi operasyonu kliniğimizde yapılabilmektedir. Açık cerrahi teknikle yapıldığı gibi yaşlı ve beraberinde koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve çeşitli akciğer hastalıklarını da birlikte bulunduran yüksek riskli hasta grubunda ameliyatsız yöntemle kasıktan ince telle girilerek balonlaşan damar kısmının onarıldığı ( endovasküler ) yöntem de kliniğimizde tecrübeli ekimiz tarafından başarı ile uygulanmakta, hastalar büyük bir cerrahi girişime maruz kalmadan ve kısa süre hastanede kalarak hayatlarına geri dönmektedirler.
 

Mitral Kapak Cerrahisi:

Mitral kapak hastalıkları özellikle ülkemizde sık görülen kalp kapak hastalığı grubunda olup kapakta darlık ya da yetmezlik oluşabilir.Tedavi darlık ya da yetmezliğe göre değişebilmektedir. Mitral kapak hastalığında cerrahi tedavi, kapağın onarımı ya da değiştirilmesi şeklindedir. Onarım cerrahisi kapağın şekli çok bozulmamış uygun olan vakalarda ve sıklıkla da çocuk sahibi olmamış genç anne adaylarında tercih edilir. Çıkarılan mitral kapağın yerine ise metal kapak veya biyolojik kapak takılır.
 

Periferik Arteryel Hastalıkları Cerrahisi:

Özellikle her iki ayağa giden atar damarlar sık olmak üzere boyundaki şah damarda, ayaktaki atardamarlarda ve kola giden atar damarlarda tıkanıklıklar oluşabilmektedir. Özellikle sigara içenlerde, şeker hastalığı olanlarda, kan yağları yüksek olanlarda, ileri yaş grubunda olan hastalarda sık görülen bu hastalıkların tehşisi ve gerekli ise cerrahi tedavisi kliniğimizde yapılabilmektedir. Yine bu hastalardan uygun olanlara ameliyatsız kasıktan ince telle girilerek stent ile tedavileri kliniğimizde başarı ile yapılmaktadır.
 

Varis Cerrahisi:

Bacaktaki toplardamarlarda meydana gelen kıvrımlı, düzensiz genişlemeler olan varis hastalarda kozmetik açıdan sorun oluşturduğu gibi ayaklarda şişme, kramp ve yorgunluk hissine neden olmaktadır. Gerekli tedavisi yapılmadığı takdirde ayakta akıntılı yaralara neden olmaktadır. Kliniğimizde varislere yönelik cerrahi klasik tedavi yapılabildiği gibi kozmetik açıdan da ayakta kötü yara izleri bırakmadan gerek ince iğnelerle ( skleroterapi ) gerekse lazer ile tedavi uygulanmaktadır. Hem lazer tedavisinde hem de ince iğneyle yapılan tedavide ( skleroterapi ) hastaların hastaneden kalmasına gerek kalmadan hızlıca yaşamlarına dönmesi sağlanmaktadır.
 

Hemodiyaliz Amaçlı A-V Fistül Cerrahisi:

Kronik böbrek hastalığı nedeniyle diyalize giren hastalara diyalize rahat girmeleri için yapılan bu ameliyatlar kliniğimizde yapılmaktadır.