Dokuz Eylül Mahallesi 343/1 Sokak No:6 Gaziemir / İzmir

HASTANE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

HASTANE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

ÖZEL AKUT KALP DAMAR HASTANESİ KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Özel Akut Kalp Damar Hastanemizde kalite çalışmaları Kalite Yönetim Direktörlüğü liderliğinde bütün birim çalışanlarımız tarafından sürdürülmektedir.

Ana teması GÜVENLİ HASTANE olan sağlıkta kalite çalışmalarımız;

·        Sağlıkta Kalite Sisteminin T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan SKS-HASTANE ye uygun planlamayı oluşturan dokümantasyon ve uygulama tarafında, veri alımı ve analizi çalışmaları, kalitede sürekli İYİLEŞTİRME yaklaşımı ile devam ettirilmektedir.

·        Uygulama Değerlendirme Komitelerimiz;

Özel Akut Kalp Damar Hastanemizde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan SKS-HASTANE standardına uygun olarak,

·        - Kan Transfüzyon Komitesi,

·        - Hasta Güvenliği Komitesi,

·        - Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi,

·        - Eğitim Komitesi,

·        - Tesis Güvenliği Komitesi,

·        - Enfeksiyon Kontrol Komitesi,

·        Ve hastanemiz tarafından uygun görülen diğer başlıktaki komiteler oluşturulmuştur. Komitelerimiz, SKS-HASTANE standardında ve belirlenen verilen sürelerde toplanmakta, hastanemizde sağlıkta kalitenin geliştirilmesi için kararlar almaktadırlar. Komite çalışmalarımızın verimlilik analizleri, her yılsonu devirlerinde yapılmakta ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır.

·        Göstergelerimizin Yönetimi;

Özel Akut Kalp Damar Hastanemizde; T.C Sağlık Bakanlığı standartlarında, verdiğimiz hizmetlerin yeterliliğini ve kriterlere uyumunu ölçmek amaçlı, hastanemiz faaliyet alanına ve uygulamalarına bağlı gösterge konuları ve hedeflerimiz tespit edilmiştir. Göstergeler; belirli aralıklar ile ölçülmektedir. Ölçüm sonuçları ilgili sorumlu birim hekimi ve bölüm sorumlusunca analiz edilmektedir. Bu sonuçlar, üst yönetim ile paylaşılmaktadır. Gerekli iyileştirmeler planlanarak uygulanmaktadır. Bu sonuçlar bakanlığımız ile web sayfasında paylaşılmaktadır.

·        Görüş Ve Önerilerin Değerlendirilmesi

·        Hasta memnuniyet anketleri; T.C Sağlık Bakanlığı Memnuniyet anket rehberine göre belirlenen süre ve sayıda gerçekleştirilmektedir.

·        Hastalarımız için; web sayfamızda anketler yüklü olup online doldurulma olanağımız mevcuttur. Elde edilen sonuçlar kalite birimi tarafından değerlendirilmektedir.

·        Çalışan memnuniyet anketlerimiz ise , Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Anket Uygulama Rehberinde belirlenen dilimlerinde yapılmaktadır. Analizleri üst yönetim ile paylaşılmaktadır.

·        Güvenlik raporlama sistemi hastanemizde kurulmuştur. Hasta ve çalışan güvenliğinde bir olumsuzluk yaşandığında bildirimler alınmakta ve kök neden analizi ile çözümlenmektedir.

·        Acil Durum Kodları Ve Tatbikatlar

·        Acil durum kod sistemi olarak;

·        Mavi Kod,

·        Beyaz Kod,

·        Yangın hazırlık durumunun tespiti amacı ile kırmızı kod uygulaması bulunmaktadır. Yılda bir kez tatbikatlar ile test edilmektedir.

·        Acil durum ve afet uygulamaları

Hastanemizde, afet durumunda yapılacaklar ile ilgili yasa düzenleyici tarafından yayınlanan yönetmelik ve kılavuzlara uygun olarak hazırlanmış planlarımız mevcuttur. Planlar; her yıl bir defa masa başı ve saha tatbikatları ile desteklenmektedir.,

·        Hasta Hakları ve İletişim Uygulamaları

Hasta hakları birimimiz bulunmakta ve hasta haklarının korunması ve sürdürülmesi amacı ile erişilebilir bir konumdadır.

 

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir