Dokuz Eylül Mahallesi 343/1 Sokak No:6 Gaziemir / İzmir

DuyurularAVUKATLAR İZMİR'DE ŞİFA BULACAK

Barokart sahibi ve sisteme kayıtlı eş ve çocukları ile stajyer
avukatlar Türkiye Barolar Birliği tedavi yardımları
kapsamında İzmir Özel Akut Kalp Damar Hastanesinde
ücretsiz tedavi hizmeti alabileceklerdir.
 
Türkiye Barolar Birliği ile hastanemiz temsilcileri arasında, İzmir Barosu’nun ev sahipliğinde tedavi
hizmetleri alım sözleşmeleri imzalandı.
İzmir Barosu’nun ev sahipliği yaptığı imza törenine; İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, Başkan
Yardımcısı Av. Mustafa Çetin, Genel Sekreter Av. A. Şakir Uzun, Sayman Av. Nilay Ertem Durlu,
Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri, TBB delegeleri, Türkiye Barolar Birliği Başkan
Başdanışmanı Av. Zafer Köken, TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Müdürü Abdurrahman
Karip ile çok sayıda avukat katıldı.
Anlaşmalar kapsamında; avukatlar ve stajyer avukatlar, yukarıda isimleri anılan beş kurumun yedi
hastanesinde, TBB Yardım Fonu kapsamında olan yatarak tedavi ve onkoloji hastalıklarında
ayaktan tedavilerde sağlık hizmetleri için tamamı Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu (SYDF)
tarafından karşılanmak üzere herhangi bir ücret ödemeden özel koşullarda tedavi olabilecekler.
Ayaktan tedavide de yine çok uygun indirim koşulları ile hasta ödemeli olarak hizmet
alabilecekler.
Sisteme kayıt yaptırarak üye olan avukat eş ve çocukları da bu hizmetlerden aynı koşullarda
yararlanabilecekler.
*Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği 1 ve 3 nolu yönergede tarif
edilen istisnalar hariçtir.
Ayrıntılı bilgi için:
http://sydf.barobirlik.org.tr