Dokuz Eylül Mahallesi 343/1 Sokak No:6 Gaziemir / İzmir

Doc.Dr. Tevfik GÜNEŞ

Doc.Dr. Tevfik GÜNEŞ

    Kalp ve Damar Cerrahisi
    Doc.Dr. Tevfik GÜNEŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Tevfik Güneş

Doğum Yeri ve Tarihi: Batman / 02.02.1980

Medeni durumu: Evli

Unvanı: Doçent Doktor

Adres: Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Dokuz eylül mah 343/1 sok No:6 Gaziemir İzmir

E-mail: tevfik04@yahoo.com

Tel:0 232 220 39 00/1016

GSM:0 505 464 42 93

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans-Y.Lisans

Tıp

Ege Üniversitesi

1998-2004

Uzmanlık Eğitimi

Kalp Damar Cerrahisi

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

2005-2011

Doçent

Kalp Damar Cerrahisi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi AD

-2020

Görevler:

Görev Unvanı

Madde I.Görev Yeri

Yıl

Asistan Hekim

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

2005-2011

Uzman Doktor

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

2011-2013

Öğretim Görevlisi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi AD

2013-2014

Öğretim Üyesi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi AD

2014-2016

Uzman Doktor

Özel Tekden Hastanesi, Kayseri

2016-2018

Uzman Doktor

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi, İzmir

2018-2019

Dr.Ögretim Üyesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Aralık 2019- Temmuz 2020

Doçent Doktor

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi, İzmir

01/07/20

Yabancı dil: İngilizce, YDS Puanı: 71,25 (2013 Sonbahar)

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı :

Abdominal aort Anevrizması tamirinde konvansiyonel ve Endovasküler cerrahi tedavinin karşılaştırılması

Tez danışmanı: Doç.Dr. Levent Yılık

Tıp Alanında Dernek Üyelikleri:

 1. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

 2. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

 3. European Society of Vascular Surgery

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER :

 1. II.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, 2006

 2. XIII.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007

 3. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi, İzmir, 2008

 4. Gaziantep Üniversitesi Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Güncel Konular Sempozyumu, Gaziantep, 2009

 5. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010

 6. XV.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011

 7. Kalp ve Damar Cerrahisinde Girişimsel Uygulamalar Sempozyumu, Rize, 2012

 8. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi, Antalya, 2012

 9. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Vasküler Travmalar Çalıştayı, Diyarbakır, Mayıs 2013

 10. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Günleri, Gaziantep, Mayıs 2013

 11. 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery, 8th Asian Venous Forum, /th Congress of Turkish Society for Phlebology, İstanbul, 2013

 12. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Minimal İnvaziv-Robotik Cerrahi ve Renal Yetmezlikte Damar Erişimi Çalışma Grupları Ortak Sertifikasyon Toplantısı, İzmir, 2014

 

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURSLAR:

 

 1. Abdominal Aort Anevrizmasının Tedavisinde EVAR Kursu, İzmir, 2007

 2. Aort Hastalıklarında Endovasküler Uygulamalar Konferansı, İzmir, 2007

 3. Periferik Arter Hastalıkları Tedavi Kursu, İzmir, 2008

 4. İnteraktif Venöz Yetersizlik Kursu, İzmir, 2009

 5. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Okulu, İzmir, 2010

 6. EVAR Kursu, Antalya, 2010

 7. Kalp Cerrahisinde Uygulanabilir Hibrid Ameliyathane Workshop, İzmir, 2011

 8. Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Sertifikası, TAEK, Ankara, 2012


 


 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 1. Ergüneş K, Yetkin U, Güneş T, Yürekli İ, Aksun M, Gürbüz A. A Late Vascular Complication of Cardiac Catheterization The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,Vol 11(1),(2007).

 2. Yaşa H, Özelçi A, Yetkin U, Güneş T, Gökalp O,Yılık L, Özbek C, Gürbüz A. Our Experiences In The Management Of Carotid Artery Injuries. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,Vol 11(2),(2008).

 3. Gürbüz A, Yetkin U, Lafçı B, Güneş T, Yürekli İ, Yeşil M. Unsuccessful Percutaneous Transcatheter Occlusion of A Patent Ductus Arteriosus and Surgical Treatment. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,Vol 11(2),(2008).

 4. Özbek C, Yetkin U, Ergüneş K, Güneş T, Göktoğan T, Gürbüz A. Giant Atherosclerotic Aneurysm of the Superficial Femoral Artery in Hunter’s Canal. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,Vol 11(2),(2008).

 5. Özbek C, Yetkin U, Yürekli İ, Güneş T, Göktoğan T, Gürbüz A. Pulmonary Restenosis 2 Years After Pulmonary Balloon Dilation and Surgical Approach. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,Vol 11(2),(2008).

 6. Özbek C, Yetkin U, Lafçı B, Güneş T, Yürekli İ, Gürbüz A. Surgical Approach To A Congenital Mitral Stenosis Case With Left Persistent Superior Vena Cava. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,Vol 12(1),(2008).

 7. Özbek C, Yetkin U, Güneş T, Yürekli İ, Gürbüz A. An Infective Endocarditis Case Complicated With Cerebral Abscess. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,Vol 12(2),(2008).

 8. Yetkin U, Özbek C, Bademci M, Güneş T, Gürbüz A. Main pulmonary artery aneurysm. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,Vol 12(2),(2008).

 9. Ergüneş K, Yetkin U, Güneş T, Bademci M, Gürbüz A. Autogenous arteriovenous fistula for hemodialysis complicated with a giant venous aneurysm. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,Vol 12(2),(2008).

 10. Kestelli M, Yürekli I, Ozelçi AB, Gökalp O, Güneş T, Ozçem B, Gürbüz A. The role of inflammation in atrial fibrillation/The comparison between the efficiency of different anti-arrhythmic agents in preventing postoperative atrial fibrillation after open-heart surgery. Anadolu Kardiyol Derg. 2008 Oct;8(5):394; author reply 394-5. Turkish.

 11. Özbek C, Yetkin U, Postacı N, Güneş T, Durmuş A, Gürbüz A. Repair of Three Valves in a Single Operation. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2009 Volume 13 Number 1

 12. Yetkin U, Güneş T, Ergüneş K, Güven B, Tavlı V, Gürbüz A. A muscular limbic band localized at middle of a large atrial septal defect. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2009 Volume 13 Number 2

 13. Gürbüz A, Yetkin U, Lafçı B,Yürekli İ, Güneş T. Successful Repair of Symptomatic Aortic Coarctation With the Technique of Resection and End-to-end Anastomosis. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2009 Volume 13 Number 2

 14. Özbek C, Yetkin U, Güneş T, Çallı A.D, Gürbüz A.Mitral valve repair in a case with very large giant left atrial organised thrombus. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2009 Volume 13 Number 2

 15. Yaşa H, Gökalp O, Güneş T, Unalp HR, Adanir T, Yetkin U, Ozbek C, Gürbüz A.Traumatic extracranial carotico-juguler fistulation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009 May;15(3):228-31

 16. Tetik O, Yetkin U, Ilhan G, Yasa H, Ergüneş K, Bayrak S, Güneş T, Gürbüz A. Ruptured abdominal aortic aneurysms: a five-year experience. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Feb;9(1):71-3.

 17. Ozbek C, Yetkin U, Postacı N, Gunes T, Yurekli I, Gurbuz A. Successful Surgical Repair Of Mitral And Tricuspid Valves Regurgitation Associated With Behçet's Disease. Anadolu Kardiyol Derg. 2010 Oct 8;10(5):E23-4

 18. Kestelli M, Yurekli I, Gunes T, Gurbuz A. Does the clover technique fit the annular physiology? Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Feb;39(2):285; author reply 285. Epub 2010 Jun 29.

 19. Gokalp O,Yürekli İ, Güneş T, Kestelli M, Yılık L, Lafcı B, Özcem B, Gürbüz A. Sternal wire reaction with wire’s skin exposure and its treatment in a patient who underwent coronary bypass surgery. Anadolu Kardiyol Derg. Mar 2011; 11(2):E6-10

 20. Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A. Surgical managment of chronic total occlusion of the abdominal aorta. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2011 Temmuz;19(3):344-349.

 21. Yılık L, Güneş T. Hybrid approaches in complex aortic arch pathologies. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2011 Temmuz;19 Suppl 2:19-26.

 22. Kestelli M, Yurekli I, Lafci B, Gunes T. Is annuloplasty enough for functional tricuspid regurgitation? J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Jan;143(1):252-3; author reply 253-4.

 23. Yilik L, Gokalp O, Yurekli I, Bayrak S, Gunes T, Karakas N, Ozsoyler I, Gurbuz A. Hybrid Repair of Aortic Arch Aneurysms in Same Session. Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Dec;60(8):501-7

 24. Kestelli M, Yurekli I, Gunes T, Kestelli P. Results of ring annuloplasty for mitral regurgitation due to cardiomyopathy. Eur J Cardiothorac Surg. 2012 Apr;41(4):964; author reply 964-5. Epub 2011 Nov 24.

 25. Gokalp O, Yilik L, Gunes T, Kestelli M, Gurbuz A. How to evaluate the effectiveness of catheter-directed thrombolytic therapy in pulmonary embolism. Vasc Endovascular Surg. 2012 Apr;46(3):287. Epub 2012 Mar 19

 26. Bayrak S, Gunes T, Ozcem B, Gokalp O, Yurekli I, Yazman S, Gurbuz A. Hibrid ameliyathanelerde skopi altında port kateter implantasyonu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012 Nisan;20(2):275-280

 27. Gokalp O, Yilik L, Gur S, Gunes T, Gurbuz A. Antegradly performed TEVAR. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 Jul;44(1):105-6. Epub 2012 Apr 29.

 28. Yurekli I, Kestelli M, Gunes T, Akyuz M. Some issues about the decision-making process for tricuspid valve repair. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Jul;144(1):287

 29. Bayrak S, Sahin A, Kestelli M, Yilik L, Gunes T, Gurbuz A. The effect of atrium diameter on the succesful treatment of atrial fibrillation through the radiofrequency ablation technique. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012 Temmuz;20(3):503-509

 30. Gunes T, Yilik L, Yetkin U, Yürekli İ, Özcem B, Yazman S, Gökalp O, Gürbüz A. Abdominal aort anevrizması tamirinde açık konvansiyonel ve endovasküler cerrahi tedavinin karşılaştırılması. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012 Temmuz;20(3):515-523

 31. Gokalp O, Yilik L, Yetkin U, Yurekli I, Gunes T, Gurbuz A. How to perform aortic arch debranching in the hybrid procedure applied to the thoracic aorta: total or partial? Ann Vasc Surg. 2012 Aug;26(6):883-4.

 32. Gunes T, Bozok S, Kestelli M, Yurekli I, Ilhan G, Ozpak B, Bademci M, Ozcem B, Sahin A. α-Tocopherol and ascorbic acid in early postoperative period of cardiopulmonary bypass. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2012 Nov;13(11):691-9.

 33. Bozok S, Ilhan G, Gokalp O, Gunes T, Yılmaz Y, Karantinaci B, Kestelli M, Yilik L, Gurbuz A. Surgery for vascular tumor invasion. J Vasc Endovasc Surg 2012; 19: 171-6

 34. İlhan G, Bozok Ş, Özpak B, Güneş T, Gökalp O, Bayrak S, Aksun M, Gürbüz A. Karotis Cisim Tümörlerinin Tanı ve Tedavisinde Deneyimlerimiz. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2013 Ocak;21(1):194-200

 35. Bozok S, Ilhan G, Destan B, Gokalp O, Gunes T. Approach to the vascular complications of lumbar discus surgey. Vascular 2013 Apr;21(2):79-82.

 36. Altin FH, Kutas B, Gunes T, Aydin S, Eygi B, Sevuk U, Erkoc K. Does tumescent solution delivery displace the fiber position in endovenous laser ablation procedure? J Vasc. Endovasc. Surg 2013;20:105-9

 37. Altin FH, Kutas B, Gunes T, Aydin S, Eygi B. A comparison of three tumescent delivery systems in endovenous laser ablation of the great saphenous vein. Vascular. 2013 Mar 19. [Epub ahead of print]

 38. Yurekli I, Gokalp O, Gunes T, Yilik L, Gurbuz A. Simultaneous hybrid peripheral re-vascularization: early results. Vascular. 2013 Mar 21. [Epub ahead of print]

 39. Ilhan G, Aksun M, Ozpak B, Gunes T, Bozok S, Durakoglugil ME, Gucer H, Gurbuz A. The effect of combined hyperbaric oxygen and iloprost treatment on the prevention of spinal cord ischaemia-reperfusion injury: an experimental study. Eur J Cardiothorac Surg. 2013 Nov;44(5):e332-40. doi: 10.1093/ejcts/ezt398. Epub 2013 Aug 14

 40. Beşir Y, Tetik Ö, Lafçı B, Gökalp O, Güneş T, Gücü A, Gürbüz A. Ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişiminde atan kalp ve kardiyopulmoner baypas cerrahisinin karşılaştırılması Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2013 Ocak;21(1):014-020

 41. Yürekli İ, Gökalp O, Yılık L, Güneş T, Akyüz M, Gürbüz A. Surgical treatment of true aneurysms of subclavian and axillary arteries: results of eight cases. Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(2):341-346

 42. Güneş T, Önem G, Taştan H, Alur İ. Rapidly Occurring Carotid Artery Aneurysm in a Patient with Behcet Disease. Ann Vasc Surg 2015 May;29(4):836.e5-8. doi: 10.1016/j.avsg.2014.10.033. Epub 2015 Feb 11.

 43. Ilhan G, Ozpak B, Gunes T, Kestelli M. Factors to be considered in aortic repair. J Thorac Cardiovasc Surg. 2015 Feb;149(2):647-8.

 44. Tiryakioglu O, Erkoc K, Tunerir B, Uysal O, Altin HF, Gunes T, Aydin S. The effect of iloprost and N-acetylcysteine on skeletal muscle injury in an acute aortic ischemia-reperfusion model: an experimental study. Biomed Res Int. 2015;2015:453748. doi: 10.1155/2015/453748. Epub 2015 Mar 5.

 45. Gunes T, Altin F, Kutas B, Aydin S, Erkoc K, Eygi B, Alur I, Ozdemir F. Less Painful Tumescent Solution for Patients Undergoing Endovenous Laser Ablation of the Saphenous Vein. Ann Vasc Surg. 2015 Aug;29(6):1123-7.

 46. Güneş T, Serinken M, Alur İ, Beydilli H, Karcioglu O, Eken C. YouTube as a source of information on varicose veins. Phlebology. 2015 Jul 16. pii:0268355515596894.

 47. Kutas B, Ozdemir F, Tezcan O, Gunes T, Erkoc K, Altin F, Karahan O. Does the direction of tumescent solution delivery matter in endovenous laser ablation of the great saphenous vein? Ther Adv Cardiovasc Dis. 2015 Aug 18. pii: 1753944715599729.

 48. Güneş T, Alşalaldeh M, Kılıç ID, Emrecan B. Surgical treatment of giant cardiac aneurysm with pseudoaneurysm in a colon carcinoma patient. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2015 Jun;12(2):155-8.

 49. Alur İ, Dodurga Y, Güneş T, Eroglu C, Durna F, Türk NŞ, Adıgüzel E, Emrecan B. Effects of endovenous laser ablation on vascular tissue: molecular genetics approach. Int J Clin Exp Med. 2015 Jul 15;8(7):11043-7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

The European Society for Cardiovascular Surgery 55th International Congress,

St Petersburg, Russian Federation, May 11-14, 2006

 

 1. Repair of Post-infarct Ventricular Septal Ruptur With İnfarct Exclusion Technique: Early Results Lafci B, Özsöyler İ, Bozok S, Özpak B, Günes T, Yılık L, Özbek C, Gürbüz A.

16 th World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons August 17-20, Ottawa, Canada, 2006

 1. A Case Of Combıned Off-Pump Coronary Artery Bypass Graftıng And Abdomınal Aortıc Aneurysm Repair Gürbüz A, Ergünes K, Özsöyler İ, Lafci B, Bayrak S, Günes T, Yakut N, Yılık L.

 2. Cardiac Valve Pathologies In Patients,Aged 80 And Over, And Had Emergent Femoral Embolectomy Yetkin U, Göktogan T, Bayrak S, Karahan N, Özbek C, Abud B, Günes T, Gürbüz A.

 3. The Haemodynamıc Superıorıty Of Stentless Valves Kestelli M, Yasa H, Pamuk B, Gökalp O, Özpak B, Günes T, Sahin A, Gürbüz A.

The European Society for Cardiovascular Surgery 56th International Congress, Venice,Italy, May 17-20,2007


 

 1. Large Ascendıng Aortıc Aneurysm And Severe Aortıc Regurgıtatıon In A 19-Year-Old Patıent Wıth Marfan Syndrome Ergunes K, Yilik L, Yasa H, Lafci B, Özpak B, Günes T, Sahin A, Gurbuz A.

 2. Very Early Extubatıon After Pedıatrıc Cardıac Surgery Lafci B, Yilik L, Bozok S, Gunes T, Karahan N, Aksun M, Ilhan G, Gurbuz A.

 3. Two Cases Wıth Gıant Tumor, Rarely Locatıon At Anterıor Chest Wall Gunes T, Ozcem B, Yilik L, Ozbek C, Yetkin U, Karahan N, Gurbuz A.

 4. Intraabdomınal Organ Injury Locatıons In Our Inferıor Vena Cava Injurıes Cases Ozbek C, Yetkin U, Pamuk B, Ilhan G, Goktogan T, Gunes T,Karahan N, Gurbuz A.

 5. Gıant Rıght Femoral Pseudoaneurysm, Dıagnosed 7 Years After Cardıac Catheterızatıon Yasa H, Aksun M, Ozpak B, Gunes T, Yetkin U, Gurbuz A.

3rd Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. November 28 - December 02, 2007. Antalya, Turkey


 

 1. Repair of Redo Arcus Aorta Dissections/ Aneurysm With Hybrid Procedure Özsöyler İ, Yılık L, Güneş T, Aksun M, Ergene O, Gurbuz A.

 2. TEVAR: Experience Of İzmir Atatürk Training And Research Hospital Gurbuz A, Özsöyler İ, Yılık L, Günes T, Lafcı B, Ergunes K, Kestelli M.

 3. Our Graft Choice in Lower Extremity Pseudoaneurysms Yetkin U, Bayrak S, Tetik O, Ozpak B, Günes T, Bademci M, Ozbek C, Gurbuz A.

19 Annual Meeting Of The Mediterranean Association Of Cardiology And Cardiac Surgery Semtember 27-30, 2007 Crotia

 1. MRI Evaluation Of ICA Aneurysm Gurbuz A, Yetkin U, Goktoğan T, Karahan N, Gunes T.

World Society of Cardio-Thoracic Surgeons 17th World Congress July 12-13 Kyoto, Japan

 1. Sclerotherapy Of Lower Extremity Varices: relieving The Symptoms And Optimal Cosmetics Results Ozbek C, Yetkin U, Bayrak S, Tetik O, Ozcem B, Gunes T, Gurbuz A.

World Society of Cardio-Thoracic Surgeons 18th World Congress April 30-May 3, 2008, Kos Island, Greece

 1. The affect of Pyrolitic Carbon Coated Mechanical Valves to D-dimer İlhan G, Kestelli M, Pamuk B, Bozok S, İrer S, İrer B, Aksun S, Günes T.

 2. Late vascular Complication Of Cardiac Catheterization Ergunes K, Yetkin U, Gunes T, Yurekli İ, Aksun M, Gurbuz A.

 3. The Clinical And Echocardiographic Features Of Our Patients Who Underwent Unilateral Urgent Femoral Embolectomy Yetkin U, Gokalp O, Ozpak B, Gunes T, Sahin A, Goktogan T, Ozbek C, Gurbuz A.

4th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 28th November- 2nd December 2008

 1. Traumatic Extracranial Carotico-Venouse Fistulation Yasa H, Gokalp O, Gunes T, Unalp H.R, Adanır T, Yetkin U, Ozbek C, Gurbuz A.

 2. Incidence Of Coronary Artery Disease for Infrarenal Abdominal Aortic Aneurysm Cases Who Underwent Elective Operation Ergunes K, Yasa H, Yetkin U, Akyuz M, Gunes T, Ozbek C, Karahan N, Gurbuz A.

 3. Surgical Approach to A Congenital Mitral Stenosis Case With Left Persistent Superior Vena Cava Ozbek C, Yetkin U, Lafcı B, Gunes T, Yurekli İ, Gurbuz A.

 4. Repair Of Thoracic And Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Using Hybrid Procedures Ozsoyler I, Yılık L, Gunes T, Kestelli M, Aksun M, Uluc E, Gurbuz A.

 5. Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair With Concomitant Off-Pump Myocardial Revascularization Gurbuz A, Yurekli İ, Yılık L, Ozsoyler I, Gunes T, Aksun M, Gokalp O.

 6. Concomitant Endovascular repair Of A Case With Aortic Arch And Abdominal Aortic Aneurysms Gurbuz A, Ozsoyler I, Yılık L, Gunes T, Kestelli M, Aksun M, Goktogan T, Yurekli İ.

 7. Endovascular Repair Of Aortic Arch pathologies Via Surgical Debranching Ozsoyler I, Yılık L, Gunes T, Kestelli M, Yurekli İ, Goktogan T, Aksun M, Gurbuz A.

 8. The Mostly Seen Complication In Brucella Endocarditis: Aortic Cusp Perforation Gurbuz A, Yetkin U, Yılık L, Goktogan T, Yasa H, Ergunes K, Gunes T, Akyuz M.

 9. Open pericardiectomy via the median sternotomy for chronic constrictive pericarditis an effective approach Yetkin U, Yilik L, Ozelci A, Günes T, Ozpak B, Ozcem B, Ozbek C, Gürbüz A.

5th Congress Of Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery September 24-28, 2009

 1. Mitral Valve Repair In A Case With Very Large Giant Left Atrial Organized Thrombus Ozbek C, Yetkin U, Gunes T, Calli A, Gurbuz A

 2. Mitral Valve Repair Procedures In Our Infective Endocarditis Cases Complicated With Cerebral Complications Ozbek C, Yetkin U, Yurekli I, Gunes T, Bademci M, Karahan N, Gurbuz A

 3. Surgical Repair Of Tricuspid Valve With Utilizing Kalangos Biodegradable Tricusbid Ring In Very Rare Tricusbid Valve Pathologies Gurbuz A, Yetkin U, Ozbek C, Postaci N, Yasa H, Yurekli I, Ozpak B, Gunes T

 4. Our Cases With Large Atrial Septal Defect Complicated By Different Septation Anomalies Yetkin U, Ozpak B, Gunes T, Ergunes K, Akyuz M, Tavli V, Gurbuz A

 5. Successful Repair Of Symptomatic Aortic Coarctation With The Technique Of Resection And End to End Anostomosis Gurbuz A, Yetkin U, Lafci B, Yurekli I, Gunes T

 6. Main Pulmonary Artery Aneurysm Yetkin U, Ozbek C, Bademci M, Gunes T, Gurbuz A

20th World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons & the 6th Global Forum on Humanitarian Medicine in Cardiology and Cardiac Surgery, Chennai, India, October 20-23,2010.

 1. Alternative Techniques In Surgical Approach To Chronic Total Occlusion Of Abdominal Aorta Tetik O, Yetkin U, Yurekli I, Gokalp O, Sahin A, Ozpak B, Gunes T, Gurbuz A.

 2. Effect Of Advanced Age On Morbidity And Mortality Among Patients Undergoing İsolated CABG Ergunes K, Yetkin U, Yılık L,Yurekli I, Gunes T,Tetik O, Aslan O, Gurbuz A.

 3. Limitations Of Recurrent Deep Venous Thrombosis And Pulmonary Venous Thromboembolism On Social And Professional Life Of A Case With Combined Familiai Type I Protein C Deficiency And Methyltetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Gene Mutation Yetkin U, Bayrak S,Tetik O, Gunes T, Yürekli I, Gurbuz A.

 4. Effect Of Preoperative Low Ejection Fraction On Postoperative Morbidity And Mortality Among Patients Undergoing İsolated On-Pump CABG Ergunes K, Lafcı B, Gokalp O, Gunes T, Akyuz M, Yetkin U, Yılık L, Gurbuz A.

 5. Factors Affecting Need For İntraaortic Balloon Pump After İsolated On-Pump Coronary Artery Bypass And Their Results Ergunes K, Yurekli I, Kestelli M, Ozpak B, Guneş T, Lafcı B, Yetkin U, Yılık L, Gurbuz A.

 6. Endovascular Treatment Of A Paraanastomotic Aneurysm İn A Case With A Prior Aortobifemoral Bypass Gokalp O, Gunes T, Yılık L,Yurekli I, Yetkin U, Tetik O, Ergunes K, Gurbuz A.

 7. Localization Characteristics Of The Cases With Chronic Total Occlusion Of The Abdominal Aorta Regarding The Level Of Renal Arteries Tetik O,Yetkin U, Yurekli I, Gokalp O, Sahin A, Ozpak B, Guneş T, Gurbuz A.

 8. Repair Of A Giant Pseudoaneurysm At The Venous Component Side Of The Right Femoral Arteriovenous Access Graft Providing The Graft Continuity Yurekli I, Yetkin U, Ergunes K, Gunes T, Gurbuz A.

 9. A Misdiagnosis As Multiple Sclerosis İn A Case Of Left Atrial Myxoma With Several İschemic Strokes Due To Cerebral Embolization Yetkin U, Gunes T, Ozcem B, Akyildiz Z, Callı A.O, Gurbuz A.

 10. Our Coronary Bypass Surgery Procedure Performed On A Patient With Low Left Ventricular Ejection Fraction And Coexistent Active Psoriasis Vulgaris And Operated Combined Lung And Liver Hydatid Cysts Yetkin U, Ergunes K, Gunes T, Yurekli I, Ozcem B, Gurbuz A.

 11. Concomitant Open İntracardiac Removal Of Giant Vegetation Located On Endocavitary Pacemaker Lead And Beating Heart Coronary Bypass Surgery Gurbuz A, Yetkin U, Gunes T, Akyildiz Z.I, Yurekli I.

 12. A Giant Left Atrial Myxoma At Unusual Location Surrounded By Organized Thrombus Accompanying Significant Right Coronary Artery Stenosis Yetkin U, Gunes T, Callı A.O, Yurekli I, Postacı N, Bayata S, Yesil M, Gurbuz A.

 13. An Atheroma Plaque Of 20cm Removed From Femoral Arteriotomy Of 2 Cm:A Case Report Gokalp O, Gunes T, Yurekli I, Yetkin U, Yasa H, Akyuz M, Kestelli M, Gurbuz A.

 14. Concomitant Severe Abdominal Aortic Stenosis And Bilateral İliac Arter Aneurysms Yetkin U, Gunes T, Apaydin M, Yurekli I, Gurbuz A.

 15. Our Surgical Technique Performed On Cases With Chronic Total Occlusion Of Suprarenal Abdominal Aorta Tetik O, Yetkin U, Yurekli I, Gokalp O, Sahin A, Ozpak B, Gunes T, Gurbuz A.

The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine October 28-31,2010 Gloria Golf Resort Hotel, Antalya –Turkey

 1. Preoperative Characteristics Of Our Cases Admitted To Emergency Service With The Diagnosis Of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm Tetik O, Yetkin U, İlhan G, Yasa H, Bayrak S, Gunes T, Gurbuz A.

 2. A Case With Right Atrial Myxoid White Thrombus Developed After İnsertion Of A Central Venous Port Catheter For Chemotherapy Gurbuz A,Yetkin U, Gokalp O, Gunes T, Yurekli I, Callı A.O, Kocabas U.

 3. Etiological Agent İn A Case With Multiple Strokes: Atrial Myxoma Yetkin U, Gunes T, Ozcem B, Akyildiz Z.I, Callı A.O, Yurekli I, Gurbuz A.

 4. Characteristics Of Our Cases Admitted To Emergency Service With The Diagnosis Of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm İn Terms Of Emergency Vascular Reconstruction Technique Tetik O, Yetkin U, İlhan G, Yasa H, Bayrak S, Gunes T, Gurbuz A.

 5. A Hyperfragile Left Atrial Myxoma Case With Morbid Obesity And A Newly Developed Right Hemiparesia Due To Cerebral Embolization Yetkin U, Gunes T, Ergunes K, Akyuz M, Yurekli I, Gokalp O, Gurbuz A.

 6. A Case With Pelvic Ectopic Kidney That Was Misdiagnosed As Aneurysm Of Right Common İliac Artery Suitable For Endovascular Repair Yetkin U, Aslan O, Ozcem B, Gunes T, Apaydın M, Yurekli I, Gurbuz A.

 7. Encircling All Of The Heart By Bone Cage Due To Chronic Constrictive Pericarditis With İdiopatic Etiology Yetkin U, Gunes T, Ozcem B, Sahin A, Yurekli I, Callı A.O, Gurbuz A.

21st World Congress World Society of Cardio-Thoracic Surgeons June 15-21 2011, Berlin Germany

 1. Comparison of On-Pump and Off-Pump Coronary Bypass Surgery Regarding Development of Postoperative Atrial Fibrillation Besir Y, Tetik O, Lafcı B, Gokalp O, Gunes T, Gucu A, Gurbuz A.

 2. Our Emergency Surgery Protocol In Our Case Series Of Carotid Arterial Injury Yasa H, Ozelci A, Yetkin U, Gunes T, Gokalp O, Yılık L, Ozbek C, Gurbuz A.

The European Society for Cardiovascular Surgery 60th International Congress, Moscow, Russia, May 20-22, 2011

 1. The Effect Of Ascorbic Acid On Profileration Of Vascular Smooth Muscle Cells And Intimal Hyperplasia Developing After Anastomosis: A Rabbit Model Gokalp O, Yurekli I, Bademci M, Yilik L, Kestelli M, Gunes T, Yoldas N, Gurbuz A.

 2. Cross-over Femoropopliteal Bypass: Single Graft Or Double Grafts Yurekli I, Gokalp O, Yetkin U, Kestelli M, Ozcem B, Gunes T, Yazman S, Gurbuz A.

ASCVSTS-ATCSA , Phuket, Thailand, May 26-29, 2011

 1. Cause of Operative And Early Postoperative Mortality of Our Cases Admitted To Emergency Service With The Diagnosis Of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms Tetik O, Yetkin U, Ilhan G, Yasa H, Bayrak S, Gunes T, Gurbuz A.

 2. Hyperlipidemia As a Predictor Of Mortality And Morbidity In Patients Undergoing Isolated On-Pump Coronary Artery Bypass Surgery Ergunes K, Yurekli I, Kestelli M, Gokalp O, Gunes T, Yetkin U, Yilik L, Gurbuz A.

 3. Effect of Hypelipidemia In Our Cases With Chronic Total Occlusion Of The Abdominal Aorta Undergoing Surgery Tetik O, Yetkin U, Yurekli I, Gokalp O, Sahin A, Ozpak B, Gunes T, Gurbuz A.

 4. Reaction To The Sternal Wires After Coronary Bypass Surgery Where All The Sternal Wires Are Exposed Gokalp O, Yurekli I, Gunes T, Yetkin U, Yasa H, Kestelli M, Gurbuz A.

 5. An Adolescent Case With Moderate To Severe Pulmonary Hypertension Re-Operated For The Third Time For Residual Ventricular Septal Defect Gurbuz A, Yetkin U, Lafci B, Gokalp O, Yurekli I, Gunes T.

 6. Incidences Of Postoperative Complications Not Affecting Mortality Of Our Cases Admitted to Emergency Service With The Diagnosis Of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm Tetik O, Yetkin U, İlhan G, Yasa H, Bayrak S, Gunes T, Gurbuz A.

 7. Our Emergency Surgical Approach to A Case With Device Emboli Due to Migration Of The Amplatzer Septal Occluder Into Pumonary Artery Yetkin U, Ozpak B, Gunes T, Akyildiz IZ, Kocabas U, Tetik O, Yurekli I, Gurbuz A.

14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery, 8th Asian Venous Forum, /th Congress of Turkish Society for Phlebology, İstanbul, 2013

 

 1. Ilhan G, Aksun M, Ozpak B, Gunes T, Bozok S, Durakoglugil ME, Gucer H, Gurbuz A. The effect of combined hyperbaric oxygen and iloprost treatment on the prevention of spinal cord iskemia-reperfusion injury:an experimental study.

 2. Aydin S, Gunes T, Eygi B, Erkoc K, Kutas HB, Ozdemir F, Ayaz F, Yarar Y. Bifurcating radial artery.

 3. Gunes T, Altin HF, Aydin S, Kutas HB, Eygi B, Ayaz F, Ozdemir F, Ilhan G. Does tumescent solution delivery displace the fiber position in endovenous laser ablation procedure?

 4. Gunes T, Altin HF, Aydin S, Kutas HB, Eygi B, Erkoc K, Ozdemir F, Ayaz F, Alur I. A comparison of three tumescent delivery systems in endovenous laser ablation of the great saphenous vein.


 


 


 


 


 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 1. Lafçı B, Özsöyler İ, Yaşa H, Yılık L, Kestelli M, Güneş T, Özbek C, Gürbüz A. Sol Torakotomi İle Reoperatif Off-Pump Koroner Revaskülarizasyon Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.2007,19:12-15

 2. Özbek C, Yetkin U, Karahan N, Güneş T, Gürbüz A. Enterococcus Faecalis’e Bağlı Aort ve Mitral Kapak Tutulumlu Bir Endokardit Olgusunda Tedavi Yaklaşımları Van Tıp Dergisi.2007,Temmuz 14(3):83-86

 3. Gürbüz A, Özsöyler İ, Yılık L, Güneş T, Aksun M, Uluç E. Torakal ve torakoabdominal aort anevrizmalarının tedavisinde cerrahi ve endovasküler cerrahi tekniklerin birlikte kullanımı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2008 Temmuz;16(3):146-149

 4. Yaşa H, Arıkan M, Tetik Ö, Lafçı B, Bademci M, Güneş T, Yetkin U, Gürbüz A. Erişkin Yaş Grubunda Koroner Arter Fistülleri. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.2008;28(6):886-91

 5. Şahin A, Kestelli M, Tulukoğlu E, Güneş T, Gökalp O, Özpak B, Yürekli İ, Gürbüz A. Yeni Sternum Sütür Tekniği. Türkiye Klinikleri Cardiovascular science. 2009, 21:118-120

 6. Yılık L, Güneş T, Özsöyler İ, Gürbüz A. Aort Patolojilerinin Hibrid Yöntemlerle Tedavisi. Türkiye Klinikleri Cardiovascular surg-Special Topics 2009;2(1):64-75

 7. Gürbüz A, Yetkin U, Gokalp O, Gunes T, Çallı A, Kocabaş U. Kemoterapi Amaçlı Santral Ven Port Kateteri Sonrası Gelişen Miksoid Özellik Gösteren Sağ Atriyal Beyaz Trombüs Olgusu MN Kardiyoloji 2010;17(1): 43-45.

 8. Yetkin U, Güneş T, Bayata S, Yeşil M, Gürbüz A. Opere Akciğer Kanseri Olgusunda Geç Dönemde Bulgulanan ve Karaciğerde Sirotik Patern Özelliği Gösteren İleri Derecede Kalsifik Kronik Konstriktif Perikardit. MN Kardiyoloji. 2010;17(1): 40-2.

 9. Yetkin U, Özpak B, Güneş T, Akyıldız Z İ, Kocabaş U, Tetik Ö, Yazman S, Gürbüz A. Amplatzer Septal Okluder Cihazının Ana Pulmoner Artere Migrasyonu Sonucu Cihaz Embolisi Gerçekleşen Olguda Acil Cerrahi Yaklaşımımız. MN Kardiyoloji. 2010;17(2): 116-8.

 10. Gürbüz A, Yetkin U, Gunes T Gokalp O, Arıkan E. Kalıcı Endokaviter Pacemaker Lead’i Üzerinde Bulgulanan Çok Sayıda Polipoid Yapıda Vejetasyonla Uyumlu Olguda İnflow Oklüzyon Tekniğiyle Başarılı Cerrahi Girişimimiz. MN Kardiyoloji 2010;17(3):191-94.

 11. Yetkin U, Aslan Ö, Özcem B, Güneş T, Apaydın M, Gürbüz A. Endovasküler Onarım Planlanan Sağ Ana İliyak Arter Dev Anevrizması Olarak Yanlış Tanılandırılan Pelvik Ektopik Böbrek Olgusu. MN Kardiyoloji. 2010; 17(5): 314-315

 12. Yetkin U, Güneş T, Özcem B, Akyıldız İZ, Çallı OA, Gürbüz A. Multipl Skleroz Yanlış Tanılandırımı ve Sonrasında Serebral Embolizasyona Bağlı Çok Sayıda İskemik İnme Geçiren Olguda Bulgulanan Sol Atriyal Miksoma. MN Kardiyoloji. 2010; 17(6): 404-406.

 13. Gürbüz A, Yetkin U, Lafçı B, Gökalp O, Güneş T. Rezidü Ventriküler Septal Defekt Nedeniyle 3. Defa Onarım Amacıyla Re-Reopere Edilen Orta-Ciddi Pulmoner Hipertansif Adolesan Olgu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2010; 48(4):179-181

 14. Yürekli İ, Yetkin U, Ergüneş K, Güneş T, Gürbüz A. Hemodiyaliz Amaçlı Sağ Femoral Arterio- Venöz Access Greftin Venöz Komponent Tarafında Gelişmiş Dev Psödoanevrizmanın Greft Devamlılığı Sağlanarak Onarımı. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2010; 48(1):33-5.

 15. Yetkin U, Güneş T, Çallı A,Ö, Postacı N, Bayata S, Yeşil M, Gürbüz A. Ciddi Sağ Koroner Arter Hastalığının Eşlik Ettiği Sol Atriyumda Atipik Yerleşimli Yüzeyi Organize Trombüsle Çevrelenmiş Dev Miksoma Olgusu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2010; 48(2):72-74.

 16. Gökalp O, Güneş T, Yürekli İ, Yetkin U, Yılık L, Kestelli M, Gürbüz A. Aortobifemoral Baypas Yapılmış Bir Hastada Gelişen Paraanastmotik Anevrizmanın Endovasküler Yöntemlerle Tedavisi. MN Kardiyoloji. 2011; 18(6): 160-162.

 17. Yılık L, Gökalp O, Yürekli İ, Bayrak S, Güneş T, Özcem B, Bademci M, Gürbüz A. Akut Masif Pulmoner Emboli Tedavisinde Ultrasonografifik Kateter ile Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye’deki İlk Uygulamalar Damar Cer Derg 2012;21(1):47-50

 18. Altın HF, Aydın S, Eygi B, Güneş T, Erkoç K, Kutas HB, Kaya Ş. Açık Kalp Cerrahisi Öncesinde Ameliyathanede Gelişen Allerjik Reaksiyon (Anaflaksi). Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):243-246

 19. Özcan AV, Güneş T, Girgin S, Alşalaldeh M. Bilateral İliyak Arter Anevrizmalı Olguya Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu. Damar Cerrahisi Dergisi. Doi No:10.9739/Uvcd.2013-37157

 20. Gökalp O, Yürekli İ, Güneş T, Özcem B, Bayrak S, Yılık L, Gürbüz A. Süperficial femoral arterde posttravmatik gelişen psödoanevrizmanın aynı seansta hibrit yöntemler ile tedavisi: olgu sunumu İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;17(2):98-102

 21. Alur İ, Kılıç İD, Adalı F, Taştan H, Güneş T, Gökşin İ. Sağ Atriyal Trombüsü ve Pulmoner Embolisi Olan 81 Yaşındaki Hastada Cerrahi trombektomi. JAEMCR 2014; 5: 200-2

 22. Gürbüz A, Yetkin U, Güneş T, Akyıldız Zİ, Yürekli İ, Aslan Ö, Bayrak S. Endokaviter pacemaker lead’i üzerinde yerleşimli dev vejetasyonun açık intrkardiyak teknikle çıkarılmasının atan kalpte koroner bypass cerrahisi ile eş zamanlı uygulanımı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014;18(1):57-60

 23. Güneş T, Alur İ, Girgin S, Emrecan B. Blue Toe Sendromu ile Başvuran Popliteal Arter ve Asendan Aort Anevrizmalı Hasta. Turgut Ozal Med Cent 2015;22(3):194-6

 24. Güneş T, Alihanoğlu Yİ, Alur İ, Yıldız BS. Easily removal of a malappositioned coronary stent with a guidewire. Cardiovasc Surg Int 2015;2(2):47-48

 25. Alur İ, Tetik A, Dodurga Y, Güneş T, Gökşin İ. Biküspit aort kapak ve asendan aort anevrizmalı olgularda matriks metalloproteinaz gen polimorfizminin literatür eşliğinde değerlendirilmesi. İzm Üniv Tıp Derg 2015; 2:17-21

 26. Alur İ, Çıtışlı V, Pekel G, Güneş T, Tanrısever GY, Önem G. Konvansiyonel Koroner Anjiografi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Sol homonim Hemianopsi. Abant Med J 2015;4(2):158-60

 27. Güneş T, Durna F, Alur İ, Gökşin İ, Özcan AV. Successful Carotid Endarterectomy In a Patient With Superior Thyroidal Artery Originated from Common Carotid Artery. Koşuyolu Heart Journaldoi: 10.5578/khj.9562


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal kongresi 1-5 Kasım 2006,

Antalya


 

 1. Postinfarktüs Sol Ventrikül Psödoanevrizmasının Cerrahi Tedavisi Lafcı B, Özsöyler İ, Yaşa H, Yılık L, Kestelli M, Göktoğan T, Güneş T, Gürbüz A.

 2. Stenless’ in Hemodinamik Üstünlüğü Kestelli M, Lafcı B, Özsöyler İ, Gökalp O, Özpak B, Şahin A, Güneş T, Gürbüz A

 3. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Sağ Mini Torakotomi İle Sağ Atrial Kalıcı Kateter Yerleştirilmesi Yaşa H, Lafçı B, Kestelli M, Ergüneş K, Abud B, Güneş T, Beşir Y, Gürbüz A.

 4. 80 Yaş ve Üstü Acil Femoral Embolektomi Uygulanan Olgularımızdaki Kalp Kapak Patolojileri Abud B, Yetkin U, Göktoğan T, Bayrak S, Karahan N, Özbek C, Güneş T, Gürbüz A

 5. Radyoterapiye bağlı gelişen arteryel oklüzyon Tetik Ö, İlhan G, Yaşa H, Bozok Ş, Abud B, Güneş T, Özbek C, Gürbüz A.

XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-28 Kasım 2006, Antalya


 

 1. Torasik Aort Patolojilerinde Endovasküler Tedavi : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi Gürbüz A, Özsöyler İ, Yılık L, Güneş T, Özbek C, Ergene O, Yeşil M, Karahan N

XIII.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2007

 1. Hemodializ Amacı ile Yapılan Arteriyovenöz Fistül Girişimi Öncesi Üst Extremite Vasküler Yapılarının Renkli Doppler Ultrasonografi ile Haritalanması ve Girişim Planlanmasına Etkilerinin Değerlendirilmesi Esi E, İlhan G, Pamuk B, Güneş T, Yetkin U, Ergüneş K, Kestelli M, Uluç M, Gürbüz A

 2. Travmatik Karotiko-Juguler Fistül Yaşa H, Lafçı B, Tetik Ö, Bozok Ş, İlhan G,Güneş T, Göktoğan T, Gürbüz A

 3. Kronik Total Abdominal Aort Oklüzyonunun Cerrahi Tedavisi Tetik Ö, İlhan G, Yetkin U, Yaşa H, Güneş T, Gökalp O, Özpak B, Karahan N, Gürbüz A

 4. İnternal Karotid Arter Anevrizmalarının Tanılandırımında Manyetik Rezonans Anjiografi Gürbüz A, Yetkin U, Bayrak S, Karahan N, Güneş T, Yılık L

 5. Abdominal Aort Anevrizması Tedavisinde Evar İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi Gürbüz A, Özsöyler İ, Yılık L, Güneş T, Karahan N

 6. Kardiyak Kateterizasyon Girişimini Takiben 7. Yılda Görülen Dev Sağ Femoral Psödoanevrizma Gürbüz A, Yaşa H, Aksun M, Özpak B, Güneş T, Yetkin U

 7. Alt Extremite Varislerde Skleroterapi: Semptomları Giderme ve Optimal Kozmetik Düzelme Özbek C, Yetkin U, Bayrak S, Tetik Ö, Özcem B, Güneş T, Yılık L,Gürbüz A

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2008 Çeşme-İzmir

 1. Enterococcus Faecalis’e Bağlı Endokarditte Aort Kapağın Non Koroner Ve Sağ Koroner Lifletlerinde Yoğun Vejetasyon Yerleşimine Bağlı Madde Kayıplı Yıpranma Gelişimi Özbek C, Yetkin U, Karahan N, Güneş T, Akyüz M, Gürbüz A

 2. Hunter Kanalı İçine Lokalize Süperfisyal Femoral Arterin Dev Aterosklerotik Anevrizması Özbek C, Yetkin U, Ergüneş K, Güneş T, Göktoğan T, Gürbüz A

 3. Kardiyak Kateterizasyon Sonrası Gelişen Gecikmiş Bir Vasküler Komplikasyon Olgusu Ergüneş K, Yetkin U, Güneş T, Yürekli İ, Şahin A, Aksun M, Gürbüz A

 4. Pulmoner Balon Dilatasyonundan iki Yıl Sonra Gelişen Pulmoner Restenozda Cerrahi Yaklaşım Özbek C, Yetkin U, Gökalp O, Güneş T, Şahin A, Göktoğan T, Gürbüz A

 5. Septik Emboliye Sekonder Frontal Alanda İnfarkt ve Serebral Arterde Bilobüle Sakküler Mikotik Anevrizma Gelişmiş Stafilokok Endokarditi Tanılı Olguda Ring Anuloplasti ile Başarılı Mitral Kapak Tamiri Özbek C, Yetkin U, Bademci M, Güneş T, Karahan N, Göktoğan T,Gürbüz A

 6. Pirolitik Karbon Kaplı Mekanik Kapakların D-Dimer Üzerine Etkisi İlhan G, Kestelli M, Pamuk B, Bozok Ş, İrer S, Aksun S, Güneş T, Gürbüz A

 7. Torakoabdominal Aort Anevrizmalarının Onarımında Hibrid Yöntemler Total Abdominal Debranchig ve Endovasküler Onarım Gürbüz A, Yılık L, Özsöyler İ, Kestelli M, Güneş T

 8. Arcus Aorta Patolojilerinde Endovasküler Onarım Özsöyler İ, Yılık L, Güneş T, Kestelli M, Aksun M, Bozok Ş, Karahan N, Gürbüz A

 9. Arkus ve Abdominal Aort Anevrizması Bulunan Bir Olgunun Eş Zamanlı Endovasküler Tedavisi Özsöyler İ, Yılık L, Güneş T, Aksun M, Gürbüz A, Ergene O, Yeşil M, Uluç E

 10. Patent Duktus Arteriozusun Perkütan Başarısız Transkateter Kapatılması Sonrası Uygulanan Cerrahi Yaklaşımımız Gürbüz A, Yetkin U, Lafçı B, Güneş T, Yürekli İ, Yeşil M

 11. Yeni Sternum Sutur Tekniği Şahin A, Kestelli M, Tulukoğlu E, Güneş T, Gökalp O, Özpak B, Yürekli İ, Gürbüz A

 12. Travmatik Ekstrakranial Karotiko-Juguler Fistüller Yaşa H, Gökalp O, Güneş T, Ünalp H, Adanır T, Yetkin U, Özbek C, Gürbüz A

 13. Tek Taraflı Acil Femoral Embolektomi Uygulanan Olgularımızda Klinik ve Ekokardiyografik Değerlendirme Yetkin U, Gökalp O, Özpak B, Güneş T, Şahin A, Göktoğan T, Özbek C, Gürbüz A

 14. Kronik Konstriktif Tüberküloz Perikarditte Cerrahi Yaklaşım Sonrası Gelişen Komplikasyonlar Yetkin U, Yılık L, Özbek C, Gökalp O, Güneş T, Şahin A, Akyüz M, Gürbüz A

 15. Periferik Damar Hastalarının Tedavisinde Cerrahiye İlaveten Eş Zamanlı Stent Uygulamaları Gürbüz A, Özsöyler İ, Yılık L, Uluç E, Güneş T, Kestelli M, Şahin A, Aksun M

Fleboloji Kongresi 9-11 Ocak 2009 ,İzmir

 1. Hemodializ Amaçlı Otojen Arteriyovenöz Fistül Olgusunda Gelişmiş Dev Venöz Anevrizma Komplikasyonu Ergüneş K, Yetkin U, Güneş T, Bademci M, Gürbüz A

XIV.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 2009 Bodrum

 1. İzole Safenofemoral Junction Yetmezliğinde Eksternal Banding Yöntemi Bayrak S, Tetik Ö, Güneş T, Özcem B, Gürbüz A

 2. Abdominal Aort Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi Tetik Ö, Ergüneş K, Yaşa H, Bayrak S, Özpak B, Güneş T, Bademci M, Akyüz M, Gürbüz A

 3. Gerçek Brakiyal Arter Anevrizmasının Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu Tetik Ö, Yaşa H, Özcem B, Çallı A, Güneş T, Gürbüz A

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVI.Ulusal Kongresi 19-22 Mayıs 2010, Eskişehir

 1. Hibrid vasküler cerrahide anestezi deneyimlerimiz Karahan N, Aksun M, Girgin S, Güneş T, Yılık L, Gürbüz A.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi 26-31 Ekim 2010,Antalya

 1. Abdominal Aortada Suprarenal Yerleşim Gösteren Kronik Total Oklüzyon Tanılanmış Olgularda Cerrahi Tekniğimiz Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A.

 2. Ankle/Brakıal Basınç Indeksi Yönünden Kronik Total Abdomınal Aorta Tıkanmasına Yönelik Cerrahi Girişim Uygulanan Olguların Değerlendirimi Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A.

 3. Abdominal Aortasında Bulgulanan Kronik Total Oklüzyona Yönelik Cerrahi Yaklaşım Uygulanan Olgularımızda Bulgulanan Postoperatif Renal Problemler Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A.

 4. Aortobifemoral Baypas Yapılmış Bir Hastada Gelişen Paraanastomotik Anevrizmanın Endovasküler Yöntemle Tedavisi Gökalp O, Güneş T, Yılık L, Yürekli İ, Yetkin U, Tetik Ö, Ergüneş K, Gürbüz A.

 5. Abdomınal Aortasında Kronik Total Tıkanma Saptanan Olgulara Cerrahi Yaklaşımda Alternatif Cerrahi Teknikler Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A.

 6. İzole On-Pump Koroner Arter Bypass Ameliyatlarından Sonra Görülen Morbidite ve Mortalitede Preoperatif Düşük Ejeksiyon Fraksiyonunun Etkileri Ergüneş K, Lafcı B, Gökalp O, Güneş T, Akyüz M, Yetkin U, Yılık L, Gürbüz A.

 7. Arkus Aort Anevrizmasının Hibrid Cerrahi Tedavisi Ve Orta Dönem Sonuçları Yılık L, Güneş T, Lafçı B, Gökalp O, Yürekli İ, Kestelli M, Gürbüz A

 8. Daha Önce Tevar Yapılmış Hastada Arkus Aorta Debranching Uygulanması: Olgu Sunumu Güneş T, Yılık L, Yürekli İ, Gökalp O, Uluç M,E, Gürbüz A.

 9. Evarda Uygulama Sınırları Nereye Kadar Zorlanabilir: Bir Olgu Nedeniyle Yılık L, Güneş T, Uluç ME, Demir U, Gürbüz A.

 10. Pediatrik Yaş Grubunda İatrojenik Akut Periferik Arteryel Oklüzyon Olgularımız Yaşa H, Lafçı B, Özcem B, Akyüz M, Güneş T, Gürbüz A.

 11. Hemodiyaliz Kateterine Bağlı Gelişen Sağ Atriyal Trombüsün Endovasküler Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu Güneş T, Yaşa H, Yılık L, Gökalp O, Gürbüz A.

 12. Telenjiektazik Venlerin Skleroterapisinde Venlite Kullanımı Bayrak S, Gökalp O, Güneş T, Yetkin U, Gürbüz A.

 13. İzole KABG Ameliyatı Yapılan Hastalarda İleri Yaşın Morbidite Ve Mortalite Üzerine Etkisi Ergüneş K, Yetkin U, Yılık L, Yürekli İ, Güneş T, Tetik Ö, Aslan Ö, Gürbüz A.

 14. Kalıcı Endokaviter Pacemaker Lead’i Üzerinde Bulgulanan Dev Vejetasyonun Kardiyopulmoner Bypass Yardımıyla Çıkartılması İle Eş Zamanlı Uygulanan Atan Kalpte Koroner Bypass Prosedürü Gürbüz A, Yetkin U, Güneş T, Akyıldız Z,İ, Yürekli İ.

 15. İzole On-Pump Koroner Arter Bypass Ameliyatını Takiben İntraaortik Balon Pompa Gereksinimini Etkileyen Faktörler Ve Sonuçları Ergüneş K, Yürekli İ, Özpak B, Güneş T, Lafçı B, Yetkin U, Yılık L, Gürbüz A.

 16. Hemodiyaliz Amaçlı Sağ Femoral Arterio-Venöz Access Greftin Venöz Komponent Tarafında Gelişmiş Dev Psödoanevrizmanın Greft Devamlılığı Sağlanarak Onarımı Yürekli İ, Yetkin U, Ergüneş K, Güneş T, Gürbüz A.

Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Eskişehir, 5-8 Mayıs, 2010.

 1. Geniş Atriyal Septal Defektin Orta Bölümüne Yerleşimli Musküler Limbik Band Olgusu Yetkin U, Güneş T, Ergüneş K, Güven B, Tavlı V, Gürbüz A.

 2. Amplatzer Septal Okluder Cihazının Ana Pulmoner Artere Migrasyonu Sonucu Cihaz Embolisi Gerçekleşen Olguda Acil Cerrahi Yaklaşımımız Yetkin U, Özpak B, Güneş T, Akyıldız Z.İ, Kocabaş U, Tetik Ö, Yazman S, Gürbüz A.

Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Gaziantep, 4-7 Mayıs 2011

 1. Rezidü Ventriküler Septal Defekt nedeniyle 3.Defa Onarım Amacıyla Re-reopere edilen Orta-Ciddi Pulmoner Hipertansif Adolesan Olgu Gürbüz A, Yetkin U, Lafçı B, Gökal O, Güneş T.

 2. Ailesel Tip 1 Protein C Seviyesi Düşüklüğü İle Kombine MTHFR Gen Mutasyonu Tanılanmış Olguda Gelişen Rekürren Derin Ven Trombozu Ve Pulmoner Venöz Tromboembolizimli Olgunun Mesleki Ve Sosyal Yaşamında Oluşturduğu Limitasyon Yetkin U, Bayrak S, Tetik Ö, Güneş T, Gürbüz A.

 3. Diyastol Sırasında Sol Ventriküle Prolabe Olan Dev Sol Atriyal Miksoma Olgusunda Başarılı Cerrahi Girişimimiz Yetkin U, Güneş T, Gürbüz A.

 4. Multipl Skleroz Yanlış Tanılandırımı Ve Sonrasında Serebral Embolizasyona Bağlı Çok Sayıda İskemik İnme Geçiren Genç Olguda Bulgulanan Sol Atriyal Miksoma Yetkin U, Güneş T, Özcem B, Akyıldız İZ, Çallı OA, Gürbüz A.

 5. Kemoterapi Amaçlı Santral Ven Port Kateteri Sonrası Gelişen Miksoid Özellik Gösteren Sağ Atriyal Beyaz Trombus Olgusu Gürbüz A, Yetkin U, Gökalp O, Güneş T, Çallı OA, Kocabaş U.

 6. Serebral Embolizasyon Sonucu Yeni Sağ Hemiparezi Gelişmiş Ve Morbid Obezite Gösteren Sol Atriyal Hiperfrajil Miksoma Olgusu Yetkin U, Güneş T, Ergüneş K, Akyüz M, Gökalp O, Gürbüz A.

 7. Kalbin Kemik Kafes ile İdyopatik Etyolojili Kronik Konstriktif Perikardite Bağlı Çevrelenimi Yetkin U, Güneş T, Özcem B, Şahin A, Çallı OA, Gürbüz A.

 8. Endovasküler Onarım Planlanan Sağ Ana İliyak Arter Dev Anevrizması Olarak Yanlış Tanılandırılan Pelvik Ektopik Böbrel Olgusu Yetkin U, Aslan Ö, Özcem B, Güneş T, Apaydın M, Gürbüz A.

XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2011, İstanbul

 1. Opere Akciğer ve karaciğer kombine kist hidatikli ve aktif psoriasis vulgarisli düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu olguda gerçekleştirdiğimiz koroner baypas cerrahi prosedürümüz Yetkin U, Ergüneş K, Güneş T, Özcem B, Gürbüz A.

 2. Porselen Asendan aorta patolojisine sahip çoklu morbidite faktörü içeren olguda başarılı koroner baypas uygulamamız Yetkin U, Ergüneş K, Özcem B, Güneş T, Karakaş N, Gürbüz A.

 3. Ciddi sağ koroner arter hastalığının eşlik ettiği sol atriyumda atipik yerleşimli yüzeyi organize trombüsle çevrelenmiş dev miksoma olgusu Yetkin U, Güneş T, Çallı O A, Postacı N, Bayata S, Yeşil M, Gürbüz A.

 4. Opere akciğer kanseri olgusunda geç dönemde bulgulanan ve karaciğerde sirotik patern özelliği gösteren ileri derecede kalsifik kronik konstriktif perikardit Yetkin U, Güneş T, Bayata S, Yeşil M, Yürekli İ, Gürbüz A.

XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2011, Antalya

 1. Superfisiyal femoral arterde posttravmatik gelişen psödoanevrizmanın aynı seansta hibrid prosedür ile başarılı tedavisi: olgu sunumu Gökalp O, Yılık L, Yürekli İ, Güneş T, Karakaş N, Akyüz M, Bayrak S, Gürbüz A.

 2. Abdominal aort anevrizması tamirinde konvansiyonel veya endovasküler cerrahi tedavi uygulanan olguların demografik özellikleri ile komorbidite faktörlerinin karşılaştırılması Güneş T, Yılık L, Yetkin U, Yürekli İ, Özcem B, Yazman S, Gökalp O, Gürbüz A.

 3. Abdominal aort anevrizması tamirinde cerrahi yöntemlere göre olguların operasyon, mekanik ventilatör, yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerinin karşılaştırılması Güneş T, Yılık L, Yetkin U, Yürekli İ, Özcem B, Yazman S, Gökalp O, Gürbüz A.

 4. Abdominal aortasında kronik total tıkayıcı hastalık bulgulanmış olgulara yaklaşımdaki cerrahi yöntemimiz Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A.

 5. Abdominal aort anevrizmasında konvansiyonel veya endovasküler tedavi gerçekleştirilen olguların yapılan operasyon ve ek girişim açısından karşılaştırılması Güneş T, Yılık L, Yetkin U, Yürekli İ, Özcem B, Yazman S, Gökalp O, Gürbüz A.

 6. Erken dönem mortalite oranları açısından abdominal aort anevrizması tamirinde konvansiyonel veya endovasküler cerrahi tedavi gerçekleştirilen olguların karşılaştırılması Güneş T, Yılık L, Yetkin U, Yürekli İ, Özcem B, Yazman S, Gökalp O, Gürbüz A.

 7. Postoperatif komplikasyon gelişiminin abdominal aort anevrizması tamirinde konvansiyonel veya endovasküler cerrahi tedavi gerçekleştirilenlerde karşılaştırılması Güneş T, Yılık L, Yetkin U, Yürekli İ, Özcem B, Yazman S, Gökalp O, Gürbüz A.

 8. Sol internal karotid arterde ciddi darlık olan ve sol subklaviyan steal sendromu saptanan olguda eş zamanlı cerrahi Yaşa H, Güneş T, Bademci M, Göktoğan T, Bayrak S, Gürbüz A

 9. Akut pulmoer embolide ultrasonografi ile hızlandırılmış kateter eşliğinde direkt trombolitik tedavi: Türkiye’deki ilk uygulama Gürbüz A, Yılık L, Gökalp O, Güneş T, Yürekli İ, Bayrak S, Aksun M, Topçugil F.

 10. Arkus Aort Anevrizmalarının aynı seansta hibrid yöntemlerle tedavisi Yılık L, Gökalp O, Yürekli İ, Güneş T, Göktoğan T, Bademci M, Aksun M, Gürbüz A.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12.Ulusal Kongresi 8-11 Kasm 2012,Antalya

 1. Arkus aort anevrizmlarınınaynı seansta hibrit yöntemlerle tedavisi Yılık L, Gökalp O, Yürekli İ, Güneş T, Bademci MŞ, Özsöyler İ, Akyüz M, Özcem B, Gürbüz A.

 2. Akciğerde meydana gelen iskemi reperfüzyon hasarında feniramin maleat’ın etkinliği Gökalp O, Yürekli İ, Kiray M, Bağrıyanık A, Yetkin U, Bademci M, Güneş T, Yılık L, Gürbüz A.

 3. Feniramin maleat’ın beyinde meydana gelen reperfüzyon hasarına etkisi Yürekli İ, Gökalp O, Kiray M, Bademci M, Beşir Y, Güneş T, Ergüneş K, Yılık L, Gürbüz A.

 4. Tavşanlarda renal iskemi-reperfüzyonda hiperbarik oksijen ve iloprostun koruyucu etkileri İlhan G, Bozok Ş, Aksun M, Özpak B, Güneş T, Gökalp O, Küpeli A, Yürekli İ, Şener E.

 5. Spinal kord iskemi - reperfüzyon hasarının önlenmesinde hiperbarik oksijen ve iloprostun kombine kullanımı: deneysel çalışma. İlhan G, Aksun M, Özpak B, Bozok Ş, DestanB, Özelçi AB, Güçer H, Güneş T, Şener T.

 6. Abdominal aortada suprarenal yerleşim gösteren kronik total oklüzyon tanilanmiş olgularda cerrahi tekniğimiz. Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A.

 7. Kullanılan kan ürünleri açısından abdominal aort anevrizması tamirinde konvansiyonel veya endovasküler cerrahi tedavi gerçekleştirilen olguların karşılaştırılması Güneş T, Yılık L, Yetkin U, Yürekli İ, Özcem B, Yazman S, Gökalp O, Gürbüz A

 8. Hemodiyaliz sonrası brakiobazilik arteriovenöz fistülde gelişen dev psödoanevrizma: olgu sunumu SevükU, Eygi B, Altın HF, Güneş T, Kutas B, Aydın S, Erkoç K, Demirtaş E, Yener AÜ

 9. Asemptomatik bilateral karotis arter oklüzyonu:Olgu sunumu SevükU, Altın HF, Kutas B, Eygi B, Güneş T, Aydın S, Erkoç K, Yener AÜ Demirtaş E.

 10. Karotis Cisim Tümörlerinin Tanı ve Tedavisinde Deneyimlerimiz İlhan G, Bozok Ş, Özpak B, Güneş T, Gökalp O, Bayrak S, Aksun M, Gürbüz A.

 11. Lumbar disk cerrahisinin neden olduğu damar komplikasyonlarına yaklaşım Bozok Ş, İlhan G, Destan B, Gökalp O, Güneş T.

 12. Açık kalp cerrahisi öncesinde ameliyathanede gelişen anaflaktoid reaksiyon Altin HF, Aydin S, Eygi B, Kaya Ş, Kutas B, Erkoc K, Gunes T.

XVI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 26-29 Ekim 2013, İstanbul

 1. Alur İ, Budak AB, Güneş T, Alihanoğlu Yİ. Bovine Aortik ark varyasyonuna eşlik eden aort anevrizması ve diseksiyonu:olgu sunumu

 2. Gökalp O, Yürekli İ, Yılık L, Yetkin U, Güneş T, Akyüz M, Özcem B, Tetik Ö, İlhan G, Bozok Ş, Gürbüz A. Subklavyen ve axiller arter gerçek anevrizmalarına uygulanan cerrahi yaklaşımda seçtiğimiz insizyon tipleri.

 3. Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A. Abdominal aortasında kronik total oklüzyon bulgulanmış olgularımızın renal arter seviyesine göre yerleşim özellikleri.

 4. Gökalp O, Yürekli İ, Yılık L, Yetkin U, Güneş T, Akyüz M, Özcem B, Tetik Ö, İlhan G, Bozok Ş, Gürbüz A. Etiyolojik faktörlerin ve başvuru yakınmalarının subklavyen ve axiller arterin gerçek anevrizmalarındaki dağılımı.

 5. Gökalp O, Yürekli İ, Yılık L, Yetkin U, Güneş T, Akyüz M, Özcem B, Tetik Ö, İlhan G, Bozok Ş, Gürbüz A. Subklavyen ve axiller arter gerçek anevrizmalarında tanılandırım ve cerrahi teknik ilkelerimiz.

 6. Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A. Abdominal aortasında kronik total tıkanma nedeniyle cerrahi uyguladığımız olgu serisindeki risk faktörleri ve cerrahi endikasyonlarımız.

 7. Gökalp O, Yürekli İ, Yılık L, Yetkin U, Güneş T, Akyüz M, Özcem B, Tetik Ö, İlhan G, Bozok Ş, Gürbüz A. Subklavyen ve axiller arter gerçek anevrizmalarının cerrahi tedavisindeki greft seçimimiz.

 8. Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A. Cerrahi uyguladığımız abdominal aortasında kronik total oklüzyon bulgulanan olgularda koroner arter hastalığı ilişkisi.

 9. Tetik Ö, Yetkin U, Yürekli İ, Gökalp O, Şahin A, Özpak B, Güneş T, Gürbüz A. Hiperlipideminin kronik total abdominal aorta oklüzyonuna yönelik cerrahi yaklaşım uygulanan olgularımızdaki etkinliği.

 10. Gökalp O, Yürekli İ, Yılık L, Yetkin U, Güneş T, Akyüz M, Özcem B, Tetik Ö, İlhan G, Bozok Ş, Gürbüz A. Subklavyen ve axiller arterin gerçek anevrizmalarında uygulanan cerrahi tedavinin postoperatif erken ve geç dönem özellikleri.

Türk Kalp Damar Cerrahisi 13. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım, 2014

 1. Surgical treatment of giant cardiac aneurysm with pseudoaneurysm in a colon carcinoma patient

 2. Rapidly occuring carotis artery naeurysm in a patient with Behçet Disease

 3. Superior tiroidal arterin ana karotis arterden köken aldığı hastada karotis endarterektomi

 4. Endovenöz lazer ablasyon uygulanan hastalarda daha az ağrılı tümesan solusyonu